Mede naar aanleiding van het extreem warme weer tijdens de Vechtloop van 2006 en bij andere evenementen (bv Rotterdam marathon 2007) zal de organisatie onderstaande maatregelen treffen bij (extreem) warm weer:

  • onder 24 graden: geen extra maatregelen voorzien.
  • boven 24 graden: o.a. inzet van (extra) sponsposten en watersproeiers, (extra) communicatie van de risico’s.
  • boven 30 graden: afgelasting van het hele evenement. Bij afgelasting zal bekeken worden of de Vechtloop op een latere datum alsnog doorgang kan vinden. Er volgt geen restitutie van het inschrijfgeld.

Het (eerste) beslismoment is in principe op de donderdagavond voor de Vechtloop, op basis van KNMI verwachtingen voor dat weekend. Naast de voorspelde temperatuur speelt ook mee:

  • Hoe lang is het al warm weer? Als het al wat langer warm weer is, dan is het lichaam hier meer aan gewend.
  • Is er een (frisse) wind? Deze zorgt voor extra afkoeling en een lagere gevoelstemperatuur.
  • Is er een hoge luchtvochtigheid? Dan is het moeilijker om je warmte kwijt te kunnen. De organisatie behoudt zich het recht voor om op een later moment deze beslissing bij te stellen. De beslissing wordt in een Nieuwsbrief mailing en via de website gecommuniceerd. Houd bij (extreem) warm weer deze media in de gaten!

Tips:

  • Doe (zeker bij warm weer) niet mee als u onvoldoende getraind bent.
  • Loop een afstand die u goed aankunt. *)
  • Sla geen waterposten over. Neem de tijd om bij iedere post 1 a 2 bekertjes water te drinken.
  • Loop uw PR een andere keer.

*) Uiteraard kunt u een kortere afstand lopen dan waarvoor u heeft ingeschreven. Kom dan extra vroeg zodat wij dit voor u kunnen regelen!