Langs het parcours zijn er diverse verversingsposten met water/fruit.
Medewerkers van Rode Kruis EHBO Weesp zijn op het parcours en bij start en finish aanwezig.
Er is kleed- en douche gelegenheid aanwezig.