Het deel van het parcours door het centrum van Weesp is dit jaar ongeveer één kilometer langer dan vorig jaar. Nieuw is het deel over de Herengracht, Achtergracht en de Nieuwstad, en is het stuk over de Nieuwstraat wat langer zodat er via de Hanensteeg en de Middenstraat terug gelopen kan worden.

Deel parcours 10/15/21 km door centrum Weesp

Deel parcours 10/15/21 km door centrum Weesp

Met deze verlenging wordt voorkomen dat de snelste / eerste lopers nog een (grote) groep van later gestarte / langzamere deelnemers tegenkomt. Dit bleek vorig jaar wat problemen op te leveren toen het onverwacht langer duurde voordat de laatste lopers gestart waren.

Het deel van het parcours uit 2013 over fort Uitermeer komt hierdoor te vervallen. In plaats hiervan is er een keerpunt op de ’s Gravelandseweg, net voor de sluis bij Uitermeer.

Het nieuwe parcours is afgestemd met de gemeente Weesp, en de vergunning hiervoor is reeds verleend.