Deelname geschiedt op eigen risico.

Parkeren geschiedt op eigen risico.

Tassen kunnen alleen afgegeven voor risico van de eigenaar.

De organisatie vrijwaart zich van iedere aansprakelijkheid.