De organisatie van de Vechtloop is in handen van de Stichting Vechtloop Weesp. Deze stichting is op 27 december 2011 opgericht en was voorheen de Vechtloop commissie van de Trim- en Trainingsgroep Weesp (TTW).

De Stichting Vechtloop Weesp is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 54297303. Lees hier onze statuten.

Zie ook:

Bestuursleden

De Stichting Vechtloop Weesp heeft de volgende bestuursleden (status 15 juni 2017):

  • Jakko Mur, voorzitter (sinds 13-03-2017)
  • Rita van Gemert, secretaris (sinds 27-12-2011) – o.a. co√∂rdinatie vrijwilligers
  • Cor Pouw, penningmeester (sinds 27-12-2011) – o.a. inschrijvingen
  • Bert Gentenaar, algemeen bestuurslid (sinds 27-12-2011) – o.a. verkeer
  • Nora Schenk algemeen bestuurslid (sinds 13-03-2018) – o.a. sponsoring
  • Leo Timmermans, algemeen bestuurslid (sinds 27-12-2011, voorzitter tot 13-03-2017)

De hierboven genoemde data zijn de formele data van wijziging volgens de KvK. 

Bijzondere vermelding

  • Eddy Gorter – Sinds begin 2012 neemt Eddy deel aan de meeste bestuursvergaderingen. Eddy verzorgt o.a. de terreininrichting.