Het nieuwe parcours voor de Vechtloop is bekend gemaakt tijdens de startbijeenkomst van de 32e Vechtloop. Er zal meer langs de Vecht gelopen worden. Ook is het centrum van Weesp in het parcours opgenomen.

Al enige jaren heeft de organisatie heeft de organisatie de wens om met een nieuw  parcours de Vechtloop nog aantrekkelijker te maken. Het huidige parcours stamt grotendeels uit 2004 en sindsdien is de Vechtloop steeds verder ontwikkeld. Nu sinds eind 2011 de Vechtloop organisatie in handen is van de Stichting Vechtloop en hiermee een gezonde basis is gevormd voor komende jaren, kon ook de ontwikkeling van het nieuw parcours plaatsvinden. Afgelopen maanden zijn verschillende alternatieven besproken en zijn we verheugd om de hoofdlijnen van het nieuwe parcours bekend te kunnen maken.

Uitgangspunten
Als uitgangspunten voor de ontwikkeling van het nieuwe parcours zijn genomen:

  • Meer langs de Vecht lopen
  • Meer uitstraling richting Weesp
  • Gelijk aantal vrijwilligers op parcours (of minder)
  • Gelijke kosten voor parcours (of minder)
  • Zelfde start/finish locatie

Daarnaast speelde ook mee het voldoende bereikbaar houden van het parkeerterrein op het weiland, beperking van de last voor omwonenden en uiteraard de veiligheid voor de lopers en organisatie.

Geen rondje Vecht
De optie om een rondje Vecht te lopen over ’s Gravelandseweg en Utrechtseweg is uitdrukkelijk in beeld geweest (zie dit bericht), maar afgevallen door de extra kosten/vrijwilligers die o.a. nodig zijn om langs de provinciale weg te lopen. Ook speelt mee dat deze brug komende jaren vervangen gaat worden.

Lange afstanden: eerst centrum, dan Uitermeer
Het parcours voor de lange afstanden (10-15-21 km) loopt eerst door het centrum van Weesp, dan richting Uitermeer en vervolgens weer terug. Zo is er dus veel meer Vecht te zien tijdens de loop. De 15 en 21 km lopen na een doorkomst over het MHCW-terrein weer door richting Muiden en Naardermeer. Het 15 km keerpunt is aan het begin van het Ton Storkpad. De 21 km maakt een rondje en gaat onder het spoor door via het Honswijkerpad naar de Keverdijk, en komt via Visserijpad, Meerkade en de Goog terug over het Ton Storkpad.

Korte afstanden: 5 km richting Muiden, 2,5 km richting Uitermeer
De 5 kilometer is aangepast en loopt nu heen en weer richting Muiden, met een keerpunt op dezelfde plek als de 15 km. Op deze manier komen de lopers van de lange afstanden de 5 kilometer niet tegen en tegengestelde richtingen. Dat heeft uiteraard ook te maken met het nieuwe parcours voor de lange afstanden.
Het parcours voor de 2,5 km / Scholierenloop blijft vrijwel ongewijzigd en loopt heen en weer richting Uitermeer.

Start andere kant op
Een belangrijke wijziging is ook dat het start/finish gebied anders ingericht wordt zodat alle starts de andere kant op zullen gaan, dus via de hoofdingang van de MHCW de ’s Gravelandseweg op. De finish blijft via de huidige achteringang. Op deze manier kunnen de 15 en 21 km na 10 km een extra passage maken langs start/finish, tegelijk met de finishers van de 10 km. Ook blijft hierdoor het grote terrein voor de kantine wat meer beschikbaar voor de start; de startvakken zijn nu grotendeels langs de lange zijkant van het hockeyveld.

Definitief?
Het nieuwe parcours zal pas definitief zijn nadat we hiervoor de vergunning van de gemeente gekregen hebben en het ook met alle andere partijen afgestemd is. Dit proces is momenteel gaande. We krijgen veel positieve reacties over dit nieuwe parcours, en hebben dus alle vertrouwen dat alle partijen mee zullen werken om de 32e Vechtloop op een nieuw parcours mogelijk te maken!

Interview Radio Weesp
Luister ook naar dit interview op Radio Weesp over het nieuwe parcours in een uitzending van het Clubhuis.